ĂŚśǿḿў
❤..,❤الْدَّمْعَهْ الْلِيْ وِسَطْ عَيْنِيْ مِنَ سِنِيْنَحَبَسَتْهَا مَابَيْنَ جَفْنِيّ وَالاهُدَابِفِيْهَا رِسَالَةً شَوْقٍ مَضْمُوْنِهَا وَيَنْ!!مَصِيْرَنَا يُـ اغّلىّ الْحَبَايِبْ وَالْأَقْرَابُ…وَفِيْهَا مَنْ الْذِّكْرَىْ سُطُوْرَ وَعَنَاوِيْنَوَفِيْهَا مَشَاعِرَ حَبَّ وَاحِكايَةً احَبَّابْكآِنتَ تُسَلِّيْنِي لِيَا صِرْتْ مَابَيْنَ..لَيْلٍ(نَ) طَوِيْلٌ .. وَجُرِحَ يَنْزِفُ وَلَا طَابَفِيْهَا مَنْ الْمَاضِيْ زُهُوْرُ وَبَسَاتِيْنُوَفِيْهَا مِنَ الْحَاضِرِ وَلَهُ..شَوْقٍ..وَأَعْتَابَيَابِنْتَ حُطِّيْ هِـ الشَّطْرُ بَيْنَ قَوْسَيْنِمَايَذْبَحُ الْعَاشِقْ سِوَىْ الْظَّنِّ لاخَابِ..!!الْيَا مَتَىَ هَـ الْدَّمْعِ سَايِلْ بِخَدَّيْنِ..؟حَنَى غَدِيْنَا كُنْ طَالِبٍ وَطَلَابِالْيَوْمَ انَا وِيَّاكْ طَيِّبٌ وَّبَعْدِيْنْ .!؟يُمْكِنُ بَعْدَ بُكْرَا انَا حَآضِنَ تُرَابٍصَبِيٌّ حَنَانَكَ مِنْ مَزُّونَكِ بِرِمْشَينَوَأُحْيِيَ عُيُوْنِ (نَ) جَفْنُهَا مِنْهَا ذَابَأَنْتِيْ عَلَيَّ أَقْرَبُ مِنَ الْدَّمْعِ لِلْعَيْنِوَالْحَيْنُ صْدّيَّتِيّ بِلَا عُذْرٍ وَأَسْبَابُ.!الْلَّهِ يُسَهَّلِ لَكِ دُرُوْبِ الْمِقْفِيْنوَالْلَّهُ يُجَازِيَ مِنْ عَنِ الْدَّرْبِ أَنْسَابَايَهّ الْكِتَابَهْ تَنْكَشِفُ مِنْ عَنَاوِينِمَيْرٍ الْغَلَا مايَكْشِفَهُ حِبْرٍ وَأَكُتَابِوَأَيَّهَ اتْمَنَىَ شَيْ وَالْكُلُّ رَاضِيْنَ !!بَيْتِ (نَ) عَلَىَ الْمَعْنَىْ غَدَىْ حُلُمٌ الْأَحْبَابِلَيْتَ الْنَّظَرِ يُكْشَفُ قُلُوْبِ الْمُحِبِّيْنَوَلَيْتَ الْنَّظَرِ يَشْرَحْ تَفَاصِيْلَ الْأَعْجَابِ…! 

❤..,❤

الْدَّمْعَهْ الْلِيْ وِسَطْ عَيْنِيْ مِنَ سِنِيْنَ
حَبَسَتْهَا مَابَيْنَ جَفْنِيّ وَالاهُدَابِ

فِيْهَا رِسَالَةً شَوْقٍ مَضْمُوْنِهَا وَيَنْ!!
مَصِيْرَنَا يُـ اغّلىّ الْحَبَايِبْ وَالْأَقْرَابُ

وَفِيْهَا مَنْ الْذِّكْرَىْ سُطُوْرَ وَعَنَاوِيْنَ
وَفِيْهَا مَشَاعِرَ حَبَّ وَاحِكايَةً احَبَّابْ

كآِنتَ تُسَلِّيْنِي لِيَا صِرْتْ مَابَيْنَ..
لَيْلٍ(نَ) طَوِيْلٌ .. وَجُرِحَ يَنْزِفُ وَلَا طَابَ

فِيْهَا مَنْ الْمَاضِيْ زُهُوْرُ وَبَسَاتِيْنُ
وَفِيْهَا مِنَ الْحَاضِرِ وَلَهُ..شَوْقٍ..وَأَعْتَابَ

يَابِنْتَ حُطِّيْ هِـ الشَّطْرُ بَيْنَ قَوْسَيْنِ
مَايَذْبَحُ الْعَاشِقْ سِوَىْ الْظَّنِّ لاخَابِ..!!

الْيَا مَتَىَ هَـ الْدَّمْعِ سَايِلْ بِخَدَّيْنِ..؟
حَنَى غَدِيْنَا كُنْ طَالِبٍ وَطَلَابِ

الْيَوْمَ انَا وِيَّاكْ طَيِّبٌ وَّبَعْدِيْنْ .!؟
يُمْكِنُ بَعْدَ بُكْرَا انَا حَآضِنَ تُرَابٍ

صَبِيٌّ حَنَانَكَ مِنْ مَزُّونَكِ بِرِمْشَينَ
وَأُحْيِيَ عُيُوْنِ (نَ) جَفْنُهَا مِنْهَا ذَابَ

أَنْتِيْ عَلَيَّ أَقْرَبُ مِنَ الْدَّمْعِ لِلْعَيْنِ
وَالْحَيْنُ صْدّيَّتِيّ بِلَا عُذْرٍ وَأَسْبَابُ.!

الْلَّهِ يُسَهَّلِ لَكِ دُرُوْبِ الْمِقْفِيْن
وَالْلَّهُ يُجَازِيَ مِنْ عَنِ الْدَّرْبِ أَنْسَابَ

ايَهّ الْكِتَابَهْ تَنْكَشِفُ مِنْ عَنَاوِينِ
مَيْرٍ الْغَلَا مايَكْشِفَهُ حِبْرٍ وَأَكُتَابِ

وَأَيَّهَ اتْمَنَىَ شَيْ وَالْكُلُّ رَاضِيْنَ !!
بَيْتِ (نَ) عَلَىَ الْمَعْنَىْ غَدَىْ حُلُمٌ الْأَحْبَابِ

لَيْتَ الْنَّظَرِ يُكْشَفُ قُلُوْبِ الْمُحِبِّيْنَ
وَلَيْتَ الْنَّظَرِ يَشْرَحْ تَفَاصِيْلَ الْأَعْجَابِ…!
 

بسألك ليه الهوى منك وفيكليه المشاعر ما تعيش إلا بساعة شوفتكليه المحبة والوفا وأبيات شعري تهتويكليه أنت وبس اللي أموت ببسمتكتدري لو مرة أقول إني كرهتك ما أبيك…يرجع علي صوت الصدا يقولالله ما أكبر كذبتك
بسألك ليه الهوى منك وفيك
ليه المشاعر ما تعيش إلا بساعة شوفتك
ليه المحبة والوفا وأبيات شعري تهتويك
ليه أنت وبس اللي أموت ببسمتك
تدري لو مرة أقول إني كرهتك ما أبيك
يرجع علي صوت الصدا يقول
الله ما أكبر كذبتك
مِنْ أصعب اللحظات التي تمُرُبنالحظات الوِداعفهي قذيفة تُسدد لِصدورِنامنْ دون أي اِنذارفتمر كما البرقحتى تستقِر في أفئِدتناتبكي العيون .. وتغرق المقل .. حين يفترق القلب عن القلب بعد عناقوتبكي القلوب .. وتجرح الأرواح .. حين ترتفع الأيادي سلاماً .. تلوح للأحبة الوداعولكن ماتقولون فيمن تبكي عيونه .. وتغرق مقلته .. ويبكي قلبه .. وتجرح روحه بلا عناق أو وداع ؟هل الوداع هو حقاً وداع ؟أنا أبكي بعيداً هو أقرب من القلب منيليس الفراق وداعاً وليس الوداع فراقاإن الفراق فراق القلوب .. والوداع هو وداع المشاعروالألم حين يصبح الداء من بعد الداء الطبيبحين تلتصق الأجساد .. ولا تكون القلوب حاضرةحين تبكي الوجوه .. ولا وجود للدموع الحائرةوإن الفراق حين ترى قريباً لك يوماً صار البعيد وترى مشاعر الشوق أصبحت من بعد الفخر تعيبليتني أملك دقّات الزمان كي أعيد .. كل لحظة تعانقت قلوبنا

مِنْ أصعب اللحظات التي تمُرُبنا

لحظات الوِداع

فهي قذيفة تُسدد لِصدورِنا

منْ دون أي اِنذار

فتمر كما البرق

حتى تستقِر في أفئِدتنا

تبكي العيون .. وتغرق المقل .. حين يفترق القلب عن القلب بعد عناق

وتبكي القلوب .. وتجرح الأرواح .. حين ترتفع الأيادي سلاماً .. تلوح للأحبة الوداع


ولكن ماتقولون فيمن تبكي عيونه .. وتغرق مقلته .. ويبكي قلبه .. وتجرح روحه بلا عناق أو وداع ؟

هل الوداع هو حقاً وداع ؟

أنا أبكي بعيداً هو أقرب من القلب مني

ليس الفراق وداعاً وليس الوداع فراقا


إن الفراق فراق القلوب .. والوداع هو وداع المشاعر

والألم حين يصبح الداء من بعد الداء الطبيب

حين تلتصق الأجساد .. ولا تكون القلوب حاضرة

حين تبكي الوجوه .. ولا وجود للدموع الحائرة
وإن الفراق حين ترى قريباً لك يوماً صار البعيد
وترى مشاعر الشوق أصبحت من بعد الفخر تعيب
ليتني أملك دقّات الزمان كي أعيد .. كل لحظة تعانقت قلوبنا

جده غرقت ……

آحاول آخفي إحساسي.ِِ ولكن بالعشق مفضوح.ِِ تشوف الفرح في عيني.ِِوحبك بالعقل والروووح.آحبك حب ما آقدر ..ِِاعاند فيه احساسي.ِلقيت الحب شي اكبر.ِِمن اخذ انفاسي.حياتي آمرها بيدك.ِِوحبك سيدي وسيدك.ِوعمري مابتدى قبلك.ِوعيدي في الهوى عيدك.حبيبي عمري لك والروح.ِِوقلبي في العشق هايم.فداك الروح وروح الروووح.ِِياربي تبقى لي دآآآيم.ِِمعاك الدنيا شي ثاني.ِمعاك الدنيا ذي آحلى.ِومهما كانت الدنيا .ِِمعاك احلى اكيد احلى.ِتخيل دنيا من غيرك ..ِِاو لحظات من غيرك.ِِانا ماشوف بالدنيا.ِِوبقلبي حد غيرك

آحاول آخفي إحساسي.ِِ
ولكن بالعشق مفضوح.ِِ
تشوف الفرح في عيني.ِِ
وحبك بالعقل والروووح.
آحبك حب ما آقدر ..ِِ
اعاند فيه احساسي.ِ
لقيت الحب شي اكبر.ِِ
من اخذ انفاسي.
حياتي آمرها بيدك.ِِ
وحبك سيدي وسيدك.ِ
وعمري مابتدى قبلك.ِ
وعيدي في الهوى عيدك.
حبيبي عمري لك والروح.ِِ
وقلبي في العشق هايم.
فداك الروح وروح الروووح.ِِ
ياربي تبقى لي دآآآيم.ِِ
معاك الدنيا شي ثاني.ِ
معاك الدنيا ذي آحلى.ِ
ومهما كانت الدنيا .ِِ
معاك احلى اكيد احلى.ِ
تخيل دنيا من غيرك ..ِِ
او لحظات من غيرك.ِِ
انا ماشوف بالدنيا.ِِ
وبقلبي حد غيرك

مهما قلبي مر به .. غيرگ وطاف مايخونگ قلب علمته وفا ..…ايه ” أحبگ ” وهذي مافيها خلاف إمسك إيدي وحس فيها العاطفه ما أخاف ] البرد [ لو غيري يخاف كيف أحس البرد ؟! وطيفگ لي { دفا
مهما قلبي مر به .. غيرگ وطاف

مايخونگ قلب علمته وفا ..

ايه ” أحبگ ” وهذي مافيها خلاف

إمسك إيدي وحس فيها العاطفه

ما أخاف ] البرد [ لو غيري يخاف

كيف أحس البرد ؟!

وطيفگ لي { دفا
هلت دموع العين عند الوداع وارسلت دموعها شوق وحنين قال ودع ما يفيد الامتناعالشقي مقسوم مير الله يعين يا حسايف وقتنا والعمر ضاعنجتمع يومين والفرقا سنين

هلت دموع العين عند الوداع

وارسلت دموعها شوق وحنين

قال ودع ما يفيد الامتناع

الشقي مقسوم مير الله يعين

يا حسايف وقتنا والعمر ضاع

نجتمع يومين والفرقا سنين

₪ ∫∫ ∫∫ ₪≈في عيني دمعه “حزينه”≈₪ ∫∫ ∫∫ ₪

₪ ∫∫ ∫∫ ₪≈في عيني دمعه “حزينه”≈₪ ∫∫ ∫∫ ₪

 ღ.¸¸.لو تسأل على حالي ( حالي بعدك عذاب ) „ بفرقاك مابقال لي ( مابقى غير ) الهلاك:.¸¸.ღ

 ღ.¸¸.لو تسأل على حالي ( حالي بعدك عذاب ) „ بفرقاك مابقال لي ( مابقى غير ) الهلاك:.¸¸.ღ